Hvordan velge rett El-sykkel

Prisene på El-sykler varierer fra ca. kr.12.000 til kr. 60.000.
Med så store variasjoner i pris sier det seg selv at det er stor variasjon i utførelse, teknisk utrustning og kvalitet.
Det finnes i dag et godt utvalg av sykkelmerker og sykkeltyper på det norske markedet, og vi anbefaler at du kartlegger dine behov for å finne ut hvilken sykkel som passer for akkurat deg.
Du må rett og slett tenke på – Hvilken type el-syklist er du? Her noen tanker..

A: Du sykler stort sett hver dag. Sykkelen skal tåle høy bruksfrekvens og driftssikkerhet vil være helt avgjørende for deg. Vi anbefaler derfor en sykkel med krankmotor. En krankmotor gir sentralisert vekt og er klart den mest energieffektive og robuste motorløsningen. Krankmotor er dyrere enn de andre alternativene. Sykler du i tillegg flere mil om dagen er det også viktig at du velger en motorløsning med en tilstrekkelig stor batteripakke.

B: Du liker å holde deg i bevegelse og er ofte ute på tur. Komfort og driftssikkerhet er viktig for deg, og du liker å ankomme med stil. Alle motorløsninger kan benyttes. Selv om sykkelen kanskje ikke brukes daglig anbefaler vi en sykkel med god nok rekkevidde til å ta en langtur i ny og ne. Vi anbefaler derfor å velge en el-sykkel med tilstrekkelig stor batteripakke.

Hva er viktig ved valg av sykkel?

Uansett hvilken prisklasse og sykkeltype du velger å satse på, bør du være klar over hvilke komponenter som påvirker kvalitet og pris, og som igjen er avgjørende for brukergleden og levetiden til en el-sykkel.
Motortype og sensorer, batteri, display/styringsenhet og gir er de delene som er mest utslagsgivende for både pris, brukeropplevelse og levetid på en el-sykkel.

I tillegg kommer kvalitet på slitedeler som bremser, wire, kjede etc. som på en vanlig sykkel.

Motortyper

Motoren er en av de viktigste komponenten på en el-sykkel. Det er også den delen som belastes mest under bruk. Motoreffekten på en vanlig el-sykkel er begrenset til en nominell effekt på 250W, men den vil allikevel oppleves forskjellig på ulike sykkeltyper.
Det finnes i hovedsak to motortyper:
Nav (hub) motor: Nav-motoren sitter enten i forhjulet eller i bakhjulet og gir effekten direkte.
Krank motor: Krankmotor er montert i kranken og trekker bakhjulet via kjeden.

FORHJULSMOTOR
– Varmgang
– Mindre energieffektiv
– Gir ekstra tyngde til forhjulet
+ Enkel konstruksjon
+ Lav kostnad

BAKHJULSMOTOR
– Mindre energieffektiv
– Varmgang
– Kan ikke kombineres med nav gir eller nav brems.
– Baktung sykkel, hvis også batteriet er bak
+ Enkel konstruksjon
+ Lav kostnad

KRANKMOTOR
– Et mer kompleks system og dyrere enn de andre alternativene.
+ Sentralisert vekt
+ Energieffektiv med lang rekkevidde
+ Robust, med kompakt design og korte kabelstrekk
+ Ingen motorkabler til drivhjul
+ Utnytter sykkelens girsystem
+ Giring på motordrevet, gjør at motoren skånes ved ekstra tunge belastninger og gir lite varmgang

Batteriene

Lithium batterier er den batteritypen som stort sett nå brukes i alle el-sykler og kommer typisk i 24V, 36V eller i noen tilfeller 48V. Batteriets størrelse ligger ofte på 36V/8-14 Ah.
Bosch, Panasonic, Shimano og Samsung tilbyr såkalte plusspakker i sine systemer på 12-14 Ah.

Et typisk el-sykkelbatteri veier ca. 3-3,5 kg og har en ladetid fra tomt til full-ladet på 3-6 timer.
Selv om det er samme batteritype som brukes i alle el-sykler er det allikevel store forskjeller i kvaliteten på batteriene. Det som er utslagsgivende for deg som bruker er batteriets levetid og rekkevidde. Produsentene oppgir svært forskjellige tall for batteriets levetid. Vi gir 2 års garanti på alle våre batteri med spesifisert garanterte restverdier.

Rekkevidden med hjelpemotor assistanse varierer selvsagt med forholdene, men er stort sett mellom 4 og 8 mil. Større batterier kan gi helt opp til 15 mils rekkevidde på en ladning.
Batterikapasitet blir typisk målt i amper-timer (Ah) eller watt-timer (Wh). Vanligvis har batterier til el-sykler en kapasitet på mellom 250Wh og 600Wh.

Vedlikehold av batterier

Alder og bruk påvirker levetid. Stell derfor godt med batteriet. Nøyaktige retningslinjer for hvordan batteriene skal behandles varierer etter merke og produsent, da batteriene har mer eller mindre avanserte BMS (Battery Management System) installert. Se derfor brukermanualen når du har anskaffet et nytt batteri.
Allikevel er det noen gode vaner som er anbefalt for lengre levetid:
* Slå av strøm etter bruk.
* Unngå voldsom vibrasjon eller støt mot batteriene.
* Batteri og lader bør lagres i tørre og ventilerte omgivelser. Vekk fra ild og varmekilder.
* Fjern batteriet fra sykkelen for langtidsladning.
Merk: La aldri batteriet stå helt tomt for strøm over tid.

Display og styringsenhet

I dag kommer de fleste elektriske sykler med et display eller et kontrollpanel montert på styret. Displayet er enten helt digitalt (LCD) med en mengde funksjoner, eller det er en enklere variant (LED) som kun viser on/off, valgt motoreffektnivå og batteristatus.

Det digitale displayet (LCD) kan vise batteristatus, gjenværende rekkevidde, hastighet, snitthastighet, trippteller, totaldistanse, motorens effektnivå, oppkobling mot smarttelefon osv.

Motorens effektnivå styres fra displayet mens vi sykler. Ofte er det 3 -6 trinn, hvor det laveste gir motorassistanse opp til 10-15 km/t, mens det høyeste gir motorassistanse opp til 25 km/t.