Garanti

Vi vil alltid stå bak det vi selger, med garanti gjeldende etter norsk Kjøpslov og utmerket kundeservice. Dette er den største forskjellen mellom vårt selskap og andre leverandører hvor deler og service kan være vanskelig å få tak i.

Elbikeshop AS, begrenset garanti:

1. Elbikeshop AS har følgende garanti på hoveddeler mot defekter i materialer og utførelse, og er gyldig fra salgsdatoen: –
(1) Elektromotor: børsteløs motor: 2 år, børstemotor: 6 måneder.
(2) Lader og Controller: 1 år
(3) Lithium batteri: 2 år
(I tilfelle at den faktiske kapasitet er lavere enn følgende: –
80% av oppgitt kapasitet innen 12 måneder;
75% av oppgitt kapasitet innen 18 måneder;
65% av oppgitt kapasitet innen 24 måneder)
(4) Bly-syre batteri: 6 måneder
(I tilfelle av den faktiske kapasitet er lavere enn 70% av kapasiteten angitt)
(5) Ramme: 2 år

2. Garantien dekker ikke eventuelle deler, bortsett fra de nevnte hoveddeler som omfattes av denne garantien. For eksempel dekker ikke garantien noen forbruksdeler, slik som Lyspærer, Dekk, Indre slange, etc., med mindre feilen har oppstått på grunn av en defekt i materialer eller utførelse.

3. Garantien dekker ingen lønnskostnader.

4. Denne garantien gjelder ikke:
(a) For skader forårsaket av uhell, misbruk, feilbruk eller ikke Elbikeshop AS – produkter.
(b) Skader forårsaket av service utført av andre enn Elbikeshop AS.
(c) På produkt eller del som har blitt endret uten skriftlig tillatelse fra Elbikeshop AS.
(d) Hvis serienummer har blitt fjernet eller ødelagt.
(e) På skade under transport av tilsendte deler.

5. I garantiperioden, skal kunden betale for å sende defekte deler tilbake til oss, og vi vil betale for å sende erstatninger til deg. Når klage er på en synlig feil, trenger du ikke sende oss de defekte delene om du kan gi/sende oss, bilder som forespurt. I tilfelle ingen bilder eller usynlig defekt, må du sende tilbake de defekte delene til oss. Når et produkt eller en del blir skiftet ut, blir delene din eiendom.

6. Før vi tilbyr garantiservice, kan Elbikeshop AS, eller dets agenter kreve at du fremlegger bevis for kjøp, svare på spørsmål som er utformet for å hjelpe til med å diagnostisere potensielle problemer og følg Elbikeshop AS sine rutiner for innhenting av garantiservice.