Batterier til El-sykler

Lithium batterier er den batteritypen som stort sett nå brukes i alle el-sykler og kommer typisk i 24V, 36V eller i noen tilfeller 48V. Batteriets størrelse ligger ofte på 36V/8-14 Ah.
Bosch, Panasonic, Shimano og Samsung tilbyr såkalte plusspakker i sine systemer på 12-14 Ah.
Et typisk el-sykkelbatteri veier ca. 3-3,5 kg og har en ladetid fra tomt til full-ladet på 3-6 timer.
Selv om det er samme batteritype som brukes i alle el-sykler er det allikevel store forskjeller i kvaliteten på batteriene. Det som er utslagsgivende for deg som bruker er batteriets levetid og rekkevidde. Produsentene oppgir svært forskjellige tall for batteriets levetid. Vi gir 2 års garanti på alle våre batteri med spesifisert garanterte restverdier.
Rekkevidden med hjelpemotor assistanse varierer selvsagt med forholdene, men er stort sett mellom 4 og 8 mil. Større batterier kan gi helt opp til 15 mils rekkevidde på en ladning.
Batterikapasitet blir typisk målt i amper-timer (Ah) eller watt-timer (Wh). Vanligvis har batterier til el-sykler en kapasitet på mellom 250Wh og 600Wh.

Vedlikehold av batterier:
Alder og bruk påvirker levetid. Stell derfor godt med batteriet. Nøyaktige retningslinjer for hvordan batteriene skal behandles varierer etter merke og produsent, da batteriene har mer eller mindre avanserte BMS (Battery Management System) installert. Se derfor brukermanualen når du har anskaffet et nytt batteri.
Allikevel er det noen gode vaner som er anbefalt for lengre levetid:
Slå av strøm etter bruk.
Unngå voldsom vibrasjon eller støt mot batteriene.
Batteri og lader bør lagres i tørre og ventilerte omgivelser. Vekk fra ild og varmekilder.
Fjern batteriet fra sykkelen for langtidsladning.
Merk: La aldri batteriet stå helt tomt for strøm over tid.

Display/styringsenhet:
I dag kommer de fleste elektriske sykler med et display eller et kontrollpanel montert på styret. Displayet er enten helt digitalt (LCD) med en mengde funksjoner, eller det er en enklere variant (LED) som kun viser on/off, valgt motoreffektnivå og batteristatus.
Det digitale displayet (LCD) kan vise batteristatus, gjenværende rekkevidde, hastighet, snitthastighet, trippteller, totaldistanse, motorens effektnivå, oppkobling mot smarttelefon osv.
Motorens effektnivå styres fra displayet mens vi sykler. Ofte er det 3 -6 trinn, hvor det laveste gir motorassistanse opp til 10-15 km/t, mens det høyeste gir motorassistanse opp til 25 km/t.